Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Handelsvoertuigen in Vlaanderen

In 2015 inventariseerde, typologeerde en fotografeerde het Karrenmuseum 327 historische handels- en dienstvoertuigen van 23 erfgoedbewaarders in Vlaanderen.Dit zijn voertuigen die werden benut voor het transport van goederen van de ene plaats naar de andere binnen de nijverheidssector, commerciële dienstensector en niet-commerciële dienstensector. Bekende voorbeelden daarvan zijn bakkerskarren, brouwerswagens, handelstriporteurs, havenvoertuigen, brandweerwagens, begrafeniswagens, defensiewagens en omnibussen. Hieronder zijn vrijblijvend de hiërarchische boomstructuur en de volledige onderzoeksdatabase beschikbaar. De beschreven voertuigen vindt u ook terug in de online databank van het Karrenmuseum.

Excel fileOnderzoeksdatabase Handelsvoertuigen (9739KB)
Acrobat fileBoomstructuur Handelsvoertuigen (879KB)

Landbouwvoertuigen in Vlaanderen

Het Karrenmuseum voltooide in 2013 het onderzoeksproject 'Inventarisatie en typologering van bespannen landbouwvoertuigen in Vlaanderen’. Medewerkers bestudeerden de voertuigen op basis van hun typologische kenmerken. Hierbij werden ook steeds kwalitatieve overzichtsfoto’s vervaardigd. Alle gegevens zijn verwerkt in een Excel-database die de basis vormt voor het typologisch onderzoek. De typologische groepen en hun relatie zijn opgesteld op basis van de hoofdgroepen, karakteristieke elementen en 'types en profileringen'. De Excel-database en de hiërarchische boomstructuur kunt u hieronder vrijblijvend downloaden en raadplegen.

Excel fileOnderzoeksdatabase Landbouwvoertuigen (16082KB)
Acrobat fileBoomstructuur Landbouwvoertuigen (1777KB)

Verfsporen

Het Karrenmuseum onderzocht in 2011 de kleurstellingen op bespannen landbouwvoertuigen. Waarom denken we bij een kar steeds aan rode wielen en een groene wagenkast? Hadden karren en wagens in heel Vlaanderen dezelfde kleuren? En gebruikte Vincent van Gogh bijvoorbeeld dezelfde kleuren als een wagenmaker? De antwoorden vind je op onze banners die samen een tentoonstelling over het onderzoek vormen. Hieronder kun je de banners ook als pdf downloaden.

Acrobat fileVerfsporen (1048KB)